StaffLogic

StaffLogic on töögraafikute koostamise, tööaja planeerimise ja arvestamise rakendus, mis:

 • koondab kogu ettevõtte töögraafikud ühte standardsesse haldusvahendisse;
  • vastavalt vajadusele võimaldab jälgida kogu ettevõtte töögraafikuid korraga või keskenduda ühe osakonna, meeskonna töögraafikule;
  • annab ülevaate igal ajahetkel kui palju on planeeritud töötunde, ületunde, alatunde (sh ka summeeritud tööaja arvestuse perioodis), öötunde, riigipüha tunde jne;
  • kuvab töötaja isikliku tööaja normi, võttes arvesse töötajale planeeritud töövahetusi, sisestatud puudumisi, töötaja töökoormust ja riigipühasid;
  • kontrollib, kas planeeritud töögraafikud vastavad töölepingu seadusele (igapäevane, iganädalane puhkeaeg, töötegemise ajapiirangud arvestusperioodis);
  • kontrollib, kas kõik vajalikud vahetused on mehitatud ja töötajate soovidega arvestatud (nn piirangud);
  • lihtsustab asenduste otsimist naaberosakondadest, struktuurüksustest;
 • automatiseerib töögraafikute koostamist;
 • vähendab planeerimisel ja tööaja arvestusel tehtavaid vigu;
 • kiirendab oluliselt kuu lõpus, järgmise kuu alguses tehtavat tööaja arvestuse protsessi, kui kuu keskel hoitakse planeeritud töögraafik ajakohane. Kiire tööaja arvestuse eeldus on, et jooksvalt viiakse töögraafikusse sisse asendamised, puudumised, lisavahetused, tööle hilinemised ja pikemaks jäämised;
 • haldab töötajate andmeid;
  • sh töötaja kontaktandmed, oskusted, töölepingud, puhkused, haigused, muude puudumised, koolitused, lähetused, piirangud;
 • lihtsustab puhkuste ajakava koostamist;
 • kuvab ettevõtte koolituste, lähetuste, puudumise ajaloo;
 • pakub raporteemis- ja aruandluse tööriista;

StaffLogic’ut on võimalik liidestada ettevõtte personali- ja raamatupidamisprogrammiga andmete automaatseks ülekandmiseks.

StaffLogicut kasutavad oma igapäevatöös Eesti Energia, Securitas, Lennuliiklusteenindus, Edelaraudtee, MATKaSPORT, SEB

Toote lisainfo: stafflogic.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>