Töölepinguseaduse e-käsiraamat

Aadressil http://www.tööõiguskoolitus.eu/ on avatud tasuta veebipõhine töölepinguseadust tutvustav abimees. Keskkond on nii eesti kui ka vene keeles. Peale kasutajaks registreerimist on võimalik tutvuda videote ja animatsioonide abil töösuhteid reguleerivate põhimõtetega. Keskkond on koostatud lihtsas keeles ja arusaadav igaühele.

E-käsiraamat koosneb erinevatest peatükkidest, mis lõppevad ülesannetega. Iga peatüki juures on viited seotud seaduse lõikudele, töölepinguseaduse terviktekstile ja muudele teemasse puuduvatele seadustele (nt. ametiühingute seadus või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv).

E-käsiraamat jätab meelde millised peatükid on kasutaja läbinud ja millised veel lugemata.

Soovitan kõigil tutvuda.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>