Arenguvestlused

Hea meel on teatada, et StaffLogic meeskond sai valmis uue toote Staffic, mis kasvas välja turu nõudlusest.

Arenguvestluste toode Staffic

Paljud alates 100 töötajaga ettevõtted on valmis investeerima arenguvestluste lahendusse, aga täna pole turul ühtegi vastavat lahendust. Seetõttu töötas Nortali Stafflogic’u meeskond välja uue arenguvestluste toote Staffic, mis lihtsustab oluliselt arenguvestluse koostamise, läbiviimise ja järelanalüüsi protsessi.

Nortali Industry äriüksuse ja Stafflogic’u meeskonna juhi Marko Saviaugu sõnul tekkis laialdane nõudlus arenguvestluste lahenduse järele senise Stafflogic’u toote müümisel. Stafflogic on Nortali tööaja planeerimise ja arvestuse rakendus. “Stafflogicut müües küsiti tihti, kas me arenguvestluste osa ka pakume. Võtsime nüüd piisava turu huvitatuse juures teema tõsisemalt käsile,” lisas Saviauk.

 Nortali personalijuhi Jüri Saarma sõnul näitab ligi 600 töötajaga Nortali kogemus, et lisaks juhtidele peavad arenguvestlusi väga oluliseks ka töötajad. “2012. aasta Nortali arenguvestluste põhjal saab öelda, et 83% meie töötajatest hindab arenguvestlusi väga oluliseks ja vaid väike osa näeb arenguvestlusel mõtet vaid töötasu kontekstis,” ütles Saarma.

Kuigi arenguvestluste protsess on erinevatel ettevõtetel üsna standardne, on suuremateks erinevusteks sisemiselt kasutatavad mõõdikud ja küsimustikud. Staffic võimaldab lihtsalt ja paindlikult lisada kõiki arenguvestluse malle ja küsimusi vabatekstina või valikvastustena. Võimalik on kasutada ka olemasolevaid küsimusi küsimuste pangast.

Ka Staffic’u järelanalüüsi funktsionaalsus on eriti oluline järjepidevuse ja trendide muutumise jälgimise kontekstis – kui töötaja on varem vastanud samale küsimusele, siis arenguvestluse vormil kuvatakse vajadusel ka eelmise korra vastus. Lisaks saab tulemused lihtsaks andmetöötluseks eksportida Excelisse, mistõttu ei pea juht Satffic’ut kasutades tulemuste koondamisega vaeva nägema.

Staffic’u esimeseks kliendiks on Elisa Eesti AS. Elisa kommenteeris toodet järgmiselt „Arenguvestluste moodul on lihtne, paindlik ja vestluste läbiviimist toetav“.

Tootega on võimalik täpsemalt tutvuda www.staffic.ee lehel.

This entry was posted in Kasulikke viiteid and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>