Osakoormusega töötaja tööajanormi arvutamine puhkuste korral

Meie poole pöördus üks tööandja huvitava küsimusega, kuidas tuleks vähendada osakoormusega töötaja tööajanormi puhkuse korral.

Nimelt oli töötajaga kokkulepitud töökoormus 75% ehk 30 tundi nädalas ja 6 tundi päevas. Töötaja puhkas oktoobris ühe nädala. Tööandja seisukoht oli, et töötaja tööajanormi tuleks vähendada 30 tunni võrra, kuid töötaja arvas et 40 tundi. Töötaja põhjendas oma seisukohta sellega, et tal on õigus 28 põhipuhkusepäevale samamoodi nagu täistööajaga töötajatel ning täistööajaga töötajatel vähendatakse nädalase puhkuse korral tööajanormi 40 tundi.

Meie arust töötaja eksis oma põhjendustega. Tõesti tuleb ka osakoormusega töötajatele tagada sama pikk põhipuhkus nagu täiskohaga töötajatelgi, üldjuhul 28 kalendripäeva kalendriaastas.
Vaadates täpsemalt aga, kuidas töötaja puhkus mõjutab tema tööajanormi tuleks lähtuda siiski temaga kokku lepitud töökoormusest.

Allolevate piltide suurendamiseks klikkida piltidel.

2013 0ktoobri kuus on 23 normtööpäeva, mille tõttu antud töötaja tööajanorm on 23*8*0,75=138 tundi.Oktoobri algseis

Kui töötaja soovib oktoobris puhata ühe nädala, jääb tal järele 18 normtööpäeva, mis tähistatud alloleval joonisel punasega.Oktoober koos puhkusega

Puhkuse korral kujuneks tööaja uueks tööajanormiks 18*8*0,75=108 tundi. Ehk puhkus vähendas töötaja tööajanormi 30 tunni võrra, mis on kooskõlast temaga kokkulepitud töökoormusega.

Töötaja eeldas, et tema uueks tööajanormiks kujuneb 138 – 40=98 tundi.

Samas ei ole töötajaga tehtud kokkulepet töökoormuse muudatuseks ehk töötajal pole alust eeldada, et puhkuse korral kujuneb tema normtööpäeva pikkuseks 98/18=5,45 tundi.

Seega osakoormusega töötajale ei saa keelata tavapärast põhipuhkust, kuid tööajanormi vähendamisel tuleks siiski lähtuda kokkulepitud töökoormusest, mitte standardsest 40 tunnisest töönädalast.

Veel paremini tuleb see näide välja veebruaris. Oletamame, et osakoormusega töötaja puhkab veebruaris 27 kalendripäeva (riigipüha 24.02 ei lähe arvesse puhkusepäevana) ning tegemist pole liigaastaga.

Oletame, et veebruari kuus oli 20 normtööpäeva. Ilma puhkuseta oleks 75% töökoormusega töötaja tööajanormiks kujunenud 20*8*0,75=120 tundi ning täiskohaga töötaja korral 20*8=160 töötundi.

Osakoormusega töötajal vähendatakse sellisel juhul tema isiklikku tööajanormi 120h võrra, mitte 160 tunnid võrra (120-160). Töötaja ei saa eeldada, et talle peaks sellisel juhul tekkima 40 ületundi, kuigi puhkas terve kuu.

This entry was posted in Üle- ja alatunnid and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>