Kellakeeramise mõjust tööaja arvestusele

Märtsi viimasel pühapäeval läks Eesti koos ülejäänud Euroopaga üle suveajale.
25.03.2012 öösel nihutati kell 03:00 kella vööndiajast ühe tunni võrra hilisemaks kella 04:00 peale.

Kellakeeramine mõjutab töötajaid, kes olid antud pühapäeva öösel tööl. Nende tavapärane töövahetus kestis seekord ühe tunni võrra vähem. Seega neil töötajatel, kellel on  arvestusperioodis ületunnid, saab välja makstavate ületundide hulka vähendada ühe tunni võrra.

Normtundidega töötajatele tuleks kellakeeramist tekkinud alatund hüvitada keskmise palga alusel (TLS § 35) või planeerida veel järgi jäänud ajale üks lisatöötund.

Sügisel kui minnakse tagasi vööndiajale, tuleks kellakeeramise ajal  tööl olnud töötajatele tehtud lisatund hüvitada või korrigeerida töövahetuse lõppu vastavalt tunni aja võrra varajasemaks.

 

This entry was posted in Üle- ja alatunnid and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>