Kuidas kontrollida iganädalase puhkeaja seitsmepäevast ajavahemikku

Töölepingu seaduses on määratud, et iganädalane puhkeaeg peab olema tagatud seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Ühel meie kliendil tekkis segadus tööinspektsiooniga teemal, kas  seitsmepäevast ajavahemikku tuleb kontrollida kalendripäeva täpsusega (st alates 00:00) või võib seda teha ka kellaajalise täpsusega arvestades eelmise iganädalase puhkeaja lõppemise hetke.  Ajavahemiku algusaeg võib mõjutada oluliselt hinnangut, kas töötajale on tagatud iganädalane puhkeaeg.

Seitsmepäevane ajavahemik

Seetõttu täpsustasime antud probleemi Sotsiaalministeeriumiga, kus vastati, et seitsmepäevast ajavahemikku võib kontrollida kellaajalise täpsusega alates eelmise iganädalase puhkeaja lõpust. Järgnevalt kirjavahetusest täpsemalt.

Sotsiaalministeeriumile sai esitatud näide ühest hüpoteetilisest summeeritud tööaja arvestusega töötaja töögraafikust ja küsitud hinnangut, kas sellises graafikus on tagatud töölepingu seaduse  § 52. Iganädalane puhkeaja nõue.

Näide oli järgnev:

Töölepingu seaduses on määratud:
§ 52. Iganädalane puhkeaeg
(2) Kokkulepe, mille kohaselt töötajale jääb summeeritud tööaja arvestuse korral seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähem kui 36 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Ülevaade töötaja töögraafikust

Töötaja graafik

 • Eelmisel kuul oli töötaja viimati tööl  29.07.2011 08:00 – 16:00.
 • Järgmine töövahetus algas 01.08.2011 kell 08:00.
 • Juuli viimase ja augusti esimese töövahetuse vahel oli puhkaega üle 36h (29.07 8 tundi + 30.07 24 tundi + 31.07 24 tundi ja 01.08 8 tundi, kokku 64 tundi).
 • Edasi töötas töötaja 6 järjestikust vahetust. Alates 01.08. – 06.08 iga päev kella 08:00 – 16:00
 • Viimase vahetuse lõpus järgnes pikem puhkeaeg.

Kas võib öelda, et töötajal oli tagatud iganädalane puhkeaeg:
Iganädalane puhkeaeg

 • Eelmine iganädalane puhkeperiood lõppes 01.08.2011 kell 8:00. Siis algas uus töövahetus.
 • Uus vaadeldav periood on: 01.08.2011 08:00 – 08.08.2011 08:00 (Alates eelmise perioodi lõpus kellajalise täpsusega 7 päeva).
 • Uuel perioodil 01.08.211 08:00 – 08.08.2011 08:00 puhkas töötaja
  • 06.08.2011 8 tundi (töö lõppes laupäeval 16:00)
  • 07.08.2011 24 tundi (täielikult 24h)
  • 08.08.2011 8 tundi (siis sai 7 päevane periood läbi alates eelmisest iganädalasest puhkeajast)
 • Kokku puhkus 8 + 24 +8=40h. ( Nõutud vähemalt 36h).

Kas võib võtta seitsmepäevaseks ajavahemikuks 01.08.2011 08:00 – 08.08.2011 08:00 perioodi võib peab kontrollima 01.08.2011 00:00 – 08.08.2011 00:00 perioodi, mil iganädalane puhkaeg oleks 32 tundi.

 

Sotsiaalministeeriumi vastused küsimustele

1. Kas seitsmepäevast ajavahemikku võib kontrollida kellajalise täpsusega alates eelmisest iganädalase puhkeaja lõpust?
Seitsmepäevast ajavahemikku võib kontrollida kellaajalise täpsusega alates eelmise iganädalase puhkeaja lõpust. Jälgida tuleb, et mistahes seitsmepäevase ajavahemiku jooksul on töötajal vähemalt ühel korral alates ühe töövahetuse lõppemisest kuni teise töövahetuse alguseni vähemalt 36 või 48 tundi järjestikkust puhkeaega.

2. Kas võib öelda, et töötajal oli toodud näite põhjal tagatud iganädalane puhkeaeg?
Teie poolt toodud näites on iganädalane puhkeaeg töötajale tagatud juhul, kui tegemist on summeeritud tööajaga, mille puhul, töölepingu seaduse § 52 lg 2 kohaselt, peab töötajale seitsmepäevase ajavahemiku jooksul tagatud olema vähemalt 36 tundi järjestikkust puhkeaega.

3. Kas võib võtta seitsmepäevaseks ajavahemikuks 01.08.2011 08:00 – 08.08.2011 08:00 perioodi või peab kontrollima 01.08.2011 00:00 – 08.08.2011 00:00 perioodi?
Võttes arvesse töölepingu seaduse § 52 eesmärki, milleks on tagada töötajale seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähemalt 36 või 48 tunnine puhkeaeg, võib seitsmepäevast ajavahemikku hakata arvestama 01.08.2011 08:00 kuni 08.08.2011 08:00.

 

This entry was posted in Iganädalane puhkeaeg, Seadused, Summeeritud tööaja arvestus and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>