Monthly Archives: January 2012

Töögraafikute ja tööajatabelite säilitamisest

Raamatupidamise seadusest (§ 12 lg 1 ) on üldtuntud teadmine see, et raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Kuna tööajatabelid (töötunnid kokku, öö ja riigipüha ajal töötatud tunnid, ületunnid, valveaja tunnid jne) on … Continue reading

Posted in Seadused | Tagged | 2 Comments