Author Archives: Geete Haljas

Kellakeeramise mõjust tööaja arvestusele

Märtsi viimasel pühapäeval läks Eesti koos ülejäänud Euroopaga üle suveajale. 25.03.2012 öösel nihutati kell 03:00 kella vööndiajast ühe tunni võrra hilisemaks kella 04:00 peale. Kellakeeramine mõjutab töötajaid, kes olid antud pühapäeva öösel tööl. Nende tavapärane töövahetus kestis seekord ühe tunni … Continue reading

Posted in Üle- ja alatunnid | Tagged | Leave a comment

Töögraafikute ja tööajatabelite säilitamisest

Raamatupidamise seadusest (§ 12 lg 1 ) on üldtuntud teadmine see, et raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Kuna tööajatabelid (töötunnid kokku, öö ja riigipüha ajal töötatud tunnid, ületunnid, valveaja tunnid jne) on … Continue reading

Posted in Seadused | Tagged | 2 Comments

Kuidas kontrollida iganädalase puhkeaja seitsmepäevast ajavahemikku

Töölepingu seaduses on määratud, et iganädalane puhkeaeg peab olema tagatud seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Ühel meie kliendil tekkis segadus tööinspektsiooniga teemal, kas  seitsmepäevast ajavahemikku tuleb kontrollida kalendripäeva täpsusega (st alates 00:00) või võib seda teha ka kellaajalise täpsusega arvestades eelmise iganädalase puhkeaja lõppemise … Continue reading

Posted in Iganädalane puhkeaeg, Seadused, Summeeritud tööaja arvestus | Tagged , , | Leave a comment

Iganädalane puhkeaeg

Iganädalast puhkaega on  lihtne kontrollida nii-öelda kontoritöötajatel, kes käivad esmaspäevast reedeni tööl ning naudivad vabu laupäevi ja pühapäevi.  Vahetustega töötajate puhul võib töögraafik varieeruda nii, et mõnikord on vaba laupäev, pühapäev aga teinekord hoopis kolmapäev, neljapäev. Sellisel juhul on hoopis … Continue reading

Posted in Iganädalane puhkeaeg, Seadused | Tagged , | Leave a comment

Usaldusisiku veebikoolitus

Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel on loodud usaldusisiku veebikoolituse keskkond. Antud leheküljel on projekti kohta öeldud järgmist: Usaldusisiku veebikoolituse eesmärk on laiendada Eestis inimeste ringi, kellel on piisavad teadmised ja praktilised oskused, et aidata usaldusisikuna aktiivselt kaasa tööelu kvaliteedi parandamisele oma töökohal. Veebikoolitus … Continue reading

Posted in Kasulikke viiteid | Tagged | Leave a comment

Tööaja lühendamisest riigipüha eel

Töölepingu seaduse § 53 järgi tuleb 01.01 – Uusaastale, 24.02 – Eesti Vabariigi aastapäevale, 23.06 – võidupühale, 24.12 – jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. Tavaliselt see seaduse punkt planeerijatele keerukust ei valmista, kuid tähelepanelik tuleb olla öövahetuses olevate … Continue reading

Posted in Öötöötaja, Riigipüha, Seadused | Tagged , , | Leave a comment

Töötasu maksmisest öö- ja riigipüha ajal

Kuna juunikuus on mitu riigipüha, siis on õige aeg korraks peatuda teemal, kuidas tuleks tasustada öö- ja riigipüha ajal tehtud töötunde. Antud blogipositust ärgitas kirjutama raamatupidamis- ja maksuinfo portaalis rmp.ee ilmunud esialgne artikli versioon teemal “Töötasu öösel ja riigipühal töötamise … Continue reading

Posted in Öötöötaja, Riigipüha, Seadused | Tagged , , | Leave a comment

Töölepinguseaduse e-käsiraamat

Aadressil http://www.tööõiguskoolitus.eu/ on avatud tasuta veebipõhine töölepinguseadust tutvustav abimees. Keskkond on nii eesti kui ka vene keeles. Peale kasutajaks registreerimist on võimalik tutvuda videote ja animatsioonide abil töösuhteid reguleerivate põhimõtetega. Keskkond on koostatud lihtsas keeles ja arusaadav igaühele. E-käsiraamat koosneb … Continue reading

Posted in Kasulikke viiteid, Seadused | Tagged , | Leave a comment

Summeeritud tööaja arvestuse korral töötasu maksmisest, kui töötaja töötab alatundidega.

29. aprillil korraldas  raamatupidamis- ja maksuinfoportaal rmp (www.rmp.ee) oma seitsmenda sünnipäeva puhul “Summeeritud tööaja arvestuse”  loengu, mille lektoriteks  olid Katrin Sarap (MAQS Law Firm Advikaadibüroo OÜ jurist) ja Meeli Miidla-Vanatalu (Tööinspektsiooni peajurist). Ettekande käigus lahendati ka kolm kaasust, mille hulgast … Continue reading

Posted in Seadused, Summeeritud tööaja arvestus, Üle- ja alatunnid | Tagged , , | Leave a comment

Securitas kirjutab StaffLogicust

16. novembril 2010 kirjutas Securitas oma ajaveebis StaffLogicu programmist. Nende postitusest saab ülevaate miks vajas ettevõte tööaja planeerimise ja arvestamise programmi ja millist funktsionaalsust nad kasutavad. Loe lähemalt: http://blogi.securitas.ee/securitas-laks-ule-automaatsele-tooaja-planeerimise-tarkvarale/

Posted in Teised StaffLogicust | Tagged | Leave a comment